Klachtenregeling

Cliënten - klachtenfunctionaris

Wij streven er continu naar om begeleiding te leveren op basis van onze doelstelling als instelling en het samen opgestelde begeleidingsplan. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen. In eerste instantie kun je het bespreken met de begeleiding of de leidinggevende op kantoor. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kun je ook terecht bij onze Klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris is onafhankelijk. We huren deze klachtenfunctionaris in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

 

Wat kan de klachtenfunctionaris voor jou doen?

  • De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een serieuze klacht over jou begeleiding, je begeleider en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris samen tot een oplossing komen;
  • de klachtenfunctionaris luistert naar jou probleem en komt samen met jou tot een heldere formulering van de klacht;
  • met jou toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
  • de klachtenfunctionaris geeft jou informatie over jouw rechten;
  • de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.

 

Onze klachtenregeling

We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachten regeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

Je kunt de klachtenregelingen opvragen bij je begeleider of medewerker van kantoor.

 

Hoe kom je in contact met de externe klachtenfunctionaris

Via de website van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht kunt je alle informatie vinden. Er is een aparte website voor bewoners op www.eckg.nl .

Wanneer je klikt op ‘website indienen klachten’ komt je op de klachtpagina terecht.

 

Vertrouwenspersoon

Het AKJ bezoekt met een vaste regelmaat Het Talenten-Huis om met de jeugdigen ook in gesprek te gaan. Uiteraard zijn die gesprekken privé en wordt de informatie niet met Het Talenten-Huis gedeeld.