Kennismaking en Intake

Bij een aanmelding kijken we of we plek hebben. Wanneer er binnen afzienbare tijd plaats is en je voldoet aan de instroom - criteria nodigen we jou en je ouders / verzorgers en eventueel voogd [plaatser] uit voor een kennismakingsgesprek

Ter voorbereiding sturen we je ouders en/of voogd schriftelijke informatie op. Naar aanleiding van deze informatie worden alle belangrijke zaken rondom jou en je ouders/verzorgers besproken. Verder worden protocollen en huisregels, de klachtenregeling en privacyreglement besproken en wordt indien nodig een verklaring medicijnverstrekking ingevuld.

Tijdens dit gesprek willen we jou een goed beeld geven van Het Talenten-Huis, vragen beantwoorden en de ondersteuning benoemen die jij en je ouders/verzorgers kunnen verwachten. Centraal staan de begeleidingsvragen voor jou.

 

Na dit gesprek wordt duidelijk

  • of we jou met de begeleidingsvragen kunnen helpen
  • of jij bij ons de benodigde begeleiding kunnen krijgen en zo ja of jullie daar aan mee willen werken.
  • Als deze vragen positief worden beantwoord kan de begeleiding starten indien de gemeente de beschikking tot plaatsing heeft afgegeven. Uiteindelijk beslist de gemeente, waar de gezaghebbende ouder woont, of de jongere geplaatst kan worden in Het Talenten-Huis. De gemeente betaalt na een beschikking voor zorg in natura rechtstreeks aan Het Talenten-Huis of via een houder van een persoonsgebonden budget op basis van een factuur, verzonden door Het Talenten-Huis.
  • Wanneer de beschikking is ontvangen kan de plaatsing in gaan.