Onze Zorg

Aanmelding en kosten

De Jeugdwet heeft de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont verantwoordelijk gemaakt om te besluiten of je kunt worden opgenomen in Het Talenten-Huis. Via de gemeente ontvang je daarvoor een beschikking voor Jeugdhulp. Dit kan middels ”Zorg in Natura” of een "PGB". Deze beschikking is voor Het Talenten-Huis de betalingsgarantie. In voorkomende gevallen verleent een gemeente een persoonsgebonden budget. Met dat budget, beheert door bijvoorbeeld je ouders, koop je bij Het Talenten-Huis “verblijf” en “uren begeleiding”.

 

Onze methodiek

Pedagogische begeleiders doen hun best om de dagelijkse gang van zaken op een gelijkende wijze uit te voeren, alsof er geen wisseling van personen plaats vindt. Wij noemen deze methodiek “Het Groene Geraamte”. Zoals in een tuin in alle seizoenen een aantal zaken hetzelfde blijven, zo wil Het Talenten-Huis de gewone afspraken niet laten afhangen van wie er die dag werkt.

Het Talenten-Huis bevindt zich in een woonwijk en bestaat uit een dubbel woonhuis waar individuele jongeren gezamenlijk wonen. De begeleiding richt zich in eerste instantie op veiligheid. Veiligheid voor iedereen, en daarom zijn er basale huisregels over bezoek, alcohol, drugs, wapens, vuurwerk en aanwezigheid. Ook gaan wij ervan uit dat je naar school gaat, werkt of een andere dagbesteding hebt. Zonder alles tot op de komma op te schrijven gaan we uit van afspraken tussen jongeren en personeel, en draagvlak voor onze grenzen bij ouders\verzorgers.

Het Talenten-Huis heeft slechts beperkte mogelijkheden voor het opleggen van de begeleiding: we moeten het samen willen, durven en doen!

Naast de gewone gang van zaken voor iedereen, schrijven wij voor alle jeugdigen een persoonlijk begeleidingsplan. We stemmen dit plan af met de jeugdige en zijn ouders / verzorgers, en ook met je voogd. Hierin staan doelen, maar ook wordt opgenomen hoeveel tijd wij inschatten dat er nodig zal zijn om de doelen te bereiken. Bij het laatste begeleidingsplan, wij noemen dat het plan van “Verantwoord Loslaten” besteden we nadrukkelijk aandacht aan wat jij nodig hebt, wanneer je niet meer in Het Talenten-Huis woont.