Onze Doelgroep
images/doelgroep.jpg

Uit ervaring en praktische overwegingen hebben we geleerd dat Het Talenten-Huis niet voor iedereen een passende plek is.

In het Talenten-Huis kun je komen wonen als je in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bent, je een begeleidingsvraag hebt die niet te realiseren is in de thuissituatie.en bereid bent om daar samen met je ouders/verzorgers en met ons aan te werken. We kijken naar de mogelijkheden van jou, je ouders/verzorgers en je netwerk. Het Talenten-Huis is een plek waar je thuiskomt na een dag op school, werk of anderszins. Wij bieden begeleiding in een huiselijke sfeer en stimuleren activiteiten, die passen bij de persoonlijke begeleidingsvragen van jou.

 

Het Talenten-huis kan in beginsel plaats bieden aan:

  • Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een begeleidingsvraag,
  • Jongeren met een psychiatrische, psychische of ontwikkelingsstoornis die middels [eerdere] behandeling onder controle is.
  • Jongeren die zich begeleidbaar willen opstellen.

 

We hebben in Het Talenten-huis geen plek voor je:

  • Als je geen plaatsingsbeschikking van de gemeente of gecertificeerde instelling [voogdij] hebt
  • Als oplossing voor een crisissituatie waar jijzelf bron in bent
  • Als je een IQ hebt lager dan 80
  • Als er sprake is van voorliggende ernstige psychiatrische problematiek of verslaving
  • Als er sprake zijn van ernstige gedragsproblemen
  • Als je een klinische behandeling nodig hebt
  • Als je in een rolstoel zit (vanwege de toegankelijkheid)