De Organisatie

Het bestuur

De residentiële instelling voor jeugdhulp Het Talenten-huis BV te Enkhuizen wordt sinds 1 juli jl. bestuurd door mevrouw Drs. L. Ouchene. Mevr. Drs. L. Ouchene is sinds 1998 werkzaam binnen de Jeugdzorg in diverse functies van uitvoering tot management. In haar laatste functie was zij clustermanager bij het Leger des Heils, afdeling Jeugdbescherming en Reclassering.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd met deze benoeming te voorzien in een adequate opvolging van Dhr. Paul J. Groot en drs. Gerard J. Bos. De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat de nieuwe bestuurder in staat zal zijn het opgezette fundament verder te ontwikkelen naar een professionele organisatie waarin kwaliteit en doorontwikkeling hoog in het vaandel staan. Een eerste mijlpaal is op 27 september 2017 behaald toen de organisatie het HKZ certificeringsproces met een positief resultaat heeft behaald.

 

Raad van Commissarissen (RvC)

  • Het Talenten-huis BV heeft drie commissarissen als intern toezichthouder aangesteld:
  • De heer Niels Kentie MBA (voorzitter)
  • Mr. Benjamin van Dijk
  • De heer Pieter Riepma MSc + MBA
  • De RvC handelt conform de zorgbrede Governancecode.