Nieuws

Het Talentenhuis B.V. is HKZ gecertificeerd. Met de certificering onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Drs. L. Ouchene, toont de residentiele voorziening aan dat zij over de volle breedte van de organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen en de jeugdigen en ouders verzekerd zijn van professionele dienstverlening conform het normenkader van de HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de (Jeugd)Zorg.

De directie dankt alle medewerkers en bewoners voor hun inspanningen en feliciteert hen van harte met de certificering. U kunt er op vertrouwen dat het Talenten-huis ook in de toekomst blijft werken aan het professionaliseren en verbeteren van haar dienstverlening.

Namens het bestuur van Het Talenten-huis,

Mevr. Drs. L. Ouchene
Directeur-bestuurder