Nieuws

De Raad van Commissarissen van Het Talenten-huis BV in Enkhuizen heeft mevrouw drs. L. Ouchene benoemd als directeur–bestuurder. Mevrouw Ouchene was sinds 2008 verbonden aan het Leger des Heils , afdeling Jeugdbescherming en Reclassering Regio Noord West Midden in diverse management functies, haar laatste functie was clustermanager.

Mevrouw Ouchene neemt per 1 juli 2017 de bestuurlijke verantwoording over van de heer Paul J. Groot en de heer drs. Gerard J. Bos respectievelijk directeur–bestuurder en bestuurder-orthopedagoog. De heren Bos en Groot hebben ad interim het Talenten-huis vanaf mei 2016 tot op heden geleid en een kwalitatief fundament neergezet waardoor het verscherp toezicht van de inspectie per 27 maart 2017 is opgeheven.

Het Talenten-huis biedt een veilige woonplek aan jongeren tot achttien jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De jongeren worden begeleid en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken, zich te ontwikkelen en een perspectief te creëren om op termijn zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij te participeren. Voor meer info: www.talenten-huis.nl

 

Namens de Raad van Commissarissen,

Dhr. Kentie
Voorzitter Raad van Commissarissen