Nieuws

Het Talentenhuis B.V. is HKZ gecertificeerd. Met de certificering onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Drs. L. Ouchene, toont de residentiele voorziening aan dat zij over de volle breedte van de organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen en de jeugdigen en ouders verzekerd zijn van professionele dienstverlening conform het normenkader van de HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de (Jeugd)Zorg.

De directie dankt alle medewerkers en bewoners voor hun inspanningen en feliciteert hen van harte met de certificering. U kunt er op vertrouwen dat het Talenten-huis ook in de toekomst blijft werken aan het professionaliseren en verbeteren van haar dienstverlening.

Namens het bestuur van Het Talenten-huis,

Mevr. Drs. L. Ouchene
Directeur-bestuurder

De Raad van Commissarissen van Het Talenten-huis BV in Enkhuizen heeft mevrouw drs. L. Ouchene benoemd als directeur–bestuurder. Mevrouw Ouchene was sinds 2008 verbonden aan het Leger des Heils , afdeling Jeugdbescherming en Reclassering Regio Noord West Midden in diverse management functies, haar laatste functie was clustermanager.

Mevrouw Ouchene neemt per 1 juli 2017 de bestuurlijke verantwoording over van de heer Paul J. Groot en de heer drs. Gerard J. Bos respectievelijk directeur–bestuurder en bestuurder-orthopedagoog. De heren Bos en Groot hebben ad interim het Talenten-huis vanaf mei 2016 tot op heden geleid en een kwalitatief fundament neergezet waardoor het verscherp toezicht van de inspectie per 27 maart 2017 is opgeheven.

Het Talenten-huis biedt een veilige woonplek aan jongeren tot achttien jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De jongeren worden begeleid en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken, zich te ontwikkelen en een perspectief te creëren om op termijn zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij te participeren. Voor meer info: www.talenten-huis.nl

 

Namens de Raad van Commissarissen,

Dhr. Kentie
Voorzitter Raad van Commissarissen