Onze Doelen

Onze Doelen

We bieden een veilige plek, perspectief en vertrouwen. Wonen in Het Talenten-Huis heeft verschillende doelen.

 

Wij bereiken dit door:

  • Een huiselijke sfeer te creëren waar een gezonde balans is tussen zelfredzaamheid, rust en activiteiten. Vaste patronen en duidelijke verwachtingen.
  • In te zetten op je ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Ruimte voor fouten en ontwikkeling te bieden.
  • Aandacht te hebben met jou, voor je ouders/verzorgers en je school, werk, relaties.
  • Voortdurend het sociale netwerk te stimuleren tot ondersteunen en versterken.
  • Je te ondersteunen bij eventuele behandeling door anderen.