Missie, Visie, Kernwaarden en Mensbeeld

Missie
Het Talenten-Huis bestaat om jongeren tot achttien jaar, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, een plek te bieden waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. De jongeren worden begeleid bij het inzetten van hun kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die hen helpen bij hun ontwikkeling om zó zelfstandig mogelijk hun plek in de maatschappij te kunnen vinden.

 

Visie
Het Talenten-Huis streeft er naar de jongere in zijn eigen kracht te zetten en een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. Dit doen wij samen met de ouders / verzorgers en het netwerk. Het Talenten-Huis kijkt welke jeugdhulp nodig en passend is en doet een voorstel aan de gemeente voor verblijf en begeleiding. Er wordt toegewerkt naar een zó zelfstandig mogelijk leven binnen onze samenleving.

 

Kernwaarden
Respect is de belangrijkste waarde in Het Talenten-Huis.

Respect ontvangen we door respect te geven. Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in zijn anders-zijn. Respect voor ieders eigenheid. Respect voor talenten en beperkingen. Respect voor de grenzen van de ander en waar die grenzen liggen voor de ander in relatie tot jou. Respect betekent ook eerlijkheid. Eerlijkheid is het benoemen van gedrag en handelingen. Respect betekent ook het uitspreken van verwachtingen. Zonder uitgesproken verwachtingen ontstaan teleurstellingen.

Respect vraagt rust. Rust bereiken we door duidelijkheid over afspraken, de manier waarop we met elkaar omgaan, de dagindeling en regelmaat.

Rust bereiken vergt professionaliteit van begeleiders. Professionaliteit betreft kennis en kunde. Hiervan uit biedt de professional begeleiding aan de jongere. De begeleider kent zijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en zet zijn kwaliteiten in.

Het Talenten-huis stimuleert en biedt ruimte aan jongeren en personeel om zichzelf te blijven ontwikkelen.

 

Mensbeeld
We gaan uit van een holistisch mensbeeld waarbij ieder mens een uniek stukje vertegenwoordigt van het geheel, waarvan hij of zij niet los kan worden gezien. Een uniek mens die ergens vandaan komt (wortels), met normen en waarden, grenzen, overtuigingen, familie, religie en tradities. En die ergens naar toe gaat (vleugels) met wensen, dromen, kansen, idealen, doelen en verlangens. Beide horen met elkaar in balans te zijn.
In het hier en nu, in de realiteit, ontmoeten we elkaar, tonen we veerkracht en hebben we de kans om maximaal van waarde te zijn, waarbij iedere leeftijdsfase zijn eigen vorm van autonomie en uitdagingen heeft.